Covid-19 informasjon

Oppdatering 10. mars

Grunnet Oslos kommunes tiltak har vi for tiden ikke mulighet til å ha fysiske møtepunkter. Samtidig kjenner vi på et økende behov for muligheten til å kunne møtes noe nærere enn det vi har mulighet til i en ren webstream. Derfor flytter vi fra og med 14. mars gudstjenestene våre over til Zoom, hvor vi kan komme litt tettere på hverandre. Det blir online gudstjenester på Zoom hver søndag kl. 16:30, og møtene er åpen for alle. Hjertelig velkommen! (passord: oslo)

Oppdatering 4. januar

Hei alle sammen og riktig godt nytt år!

Selv om inngangen i dette året ikke blir slik vi kunne håpe, så tror vi at vi som kirke har så mye godt foran oss dette året. Midt i alt som er usikkert, så vet vi at vi har en trofast far som forsørger og leder oss i alle sesonger, og som kirke skal vi gjøre det vi kan for å stå sammen også i denne tiden.

Søndag 10. januar klokken 16.30 vil vi ha en streamet åpningsgudstjeneste fra vårt nye lokale i sentrum. Merk nytt klokkeslett. Den påfølgende søndagen 18. januar blir det et bønnemøte klokken 19.00 på Zoom. I en tid der vi er mye alene vil vi oppfordre alle til å koble seg på de digitale samlingene vi har.

Vi følger myndighetenes råd nøye, og vurderer fortløpende hvordan vi kan være kirke i denne tiden på best mulig måte. Vær med å be for fellesskapet vårt, og spør Gud om det er noen du kan oppmuntre litt ekstra i denne tiden.

Denne uken er det Bønn for Oslo, og jeg oppfordrer alle til å være med på årets digitale stormønstring for bønn i byen vår. Mer informasjon og program finner du på https://bonnforoslo.no

Oppdatering 6. november

Med bakgrunn i smittesituasjonen og at Oslo kommune har innført sosial nedstenging avlyser vi dessverre de fysiske samlingene våre fra og med søndag og ut november. Men kirken er ikke en bygning, og vi fortsetter som fellesskap.

Gudstjenestene streames søndag kl. 11:30, og vi oppfordrer alle til å være med live på de digitale møtepunktene.

Vi ber om trygghet og beskyttelse for byen vår, og oppfordrer til å bære hverandre i bønn gjennom en krevende tid.

Oppdatering 28. okt

Smitten i landet og byen vår øker, og det har kommet nye restriksjoner både lokalt og nasjonalt. Det er ikke kommet nye restriksjoner på antallet på gudstjenestene, men allikevel gjør vi nå noen tiltak for å begrense smittefaren på møtene våre.

  • Vi øker avstanden mellom setene på gudstjenesten. Dette medfører at det blir noen færre plasser på gudstjenestene våre. Vi oppfordrer derfor til å være ekstra tidlig ute med å melde seg på møtene. Påmelding åpner 2 uker før.
  • Oppfordring til bruk av munnbind før og etter møtet. I tråd med Oslos kommunes anbefaling om munnbind på offentlig sted anbefaler vi bruk av munnbind før og etter møtet.
  • Gudstjenestene streames live på Facebook. Dersom du ikke får plass, eller du ikke kan komme grunnet symptomer eller karantene vil møtene våre streames live i Facebook-gruppen vår.
  • Huskirkene gjør alternative løsninger. Regjeringen anbefaler nå maks 5 personer i private hjem, og dette påvirker selvsagt hvordan vi gjør huskirkene våre. Kontakt gjerne din huskirkeleder om du lurer på hvordan dette vil se ut i din huskirke.
  • Thanksgiving-arrangementene må dessverre avlyses. Med dagens restriksjoner ser vi det dessverre ikke som forsvarlig å arrangere Thanksgiving i hjemmene slik vi tidligere har forespeilet. Allikevel oppfordrer vi gjerne til å arrangere Thanksgiving på eget initiativ med de du er i kohort med og/eller omgås ellers.

Midt i en skiftende tid er vi utrolig takknemlig for at vi fortsatt kan møtes som kirke. Vi har hjertet fullt av håp for tiden foran, og selv om vi gjør alt vi kan for å beskytte og verne om de rundt oss, tror vi at Gud bærer hver eneste av oss også gjennom denne tiden. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller har andre behov.

Husk også DNA-samling førstkommende søndag, hvor vi forteller mer om veien fremover for Kollektivet, i tillegg til at vi åpner for medlemskap i kirken.