Bli med i en huskirke

Kollektivet består også av mindre fellesskap over hele byen der vi deler tro og liv i hverdagen.

Bli med

Huskirker er mellomstore fellesskap som møtes i hjemmene annenhver uke. Gruppene er spredd utover hele byen og har forskjellige uttrykk - men et felles fokus. I huskirkene vokser vi i troen gjennom samtale, bibelstudier og bønn. Vi bygger trygge vennskap som tåler livets høyder og dybder, og vi inspirere hverandre til et misjonalt hverdagsliv.

Hver huskirke består gjerne av 12-15 personer, og man samles rundt et måltid. Det skal være lett å være ny i gruppen, og man er hjertelig velkommen om man har en avklart tro eller ikke.

Huskirke bilde Benjamin Høyland