Bli med i en huskirke

Kirken består av mindre fellesskap over hele byen der vi bygger tro og deler liv i hverdagen.

Bli med

Huskirker er mellomstore fellesskap som møtes i hjemmene annenhver uke. Gruppene som er spredd utover hele byen har forskjellige uttrykk, men felles fokus. I huskirkene vokser vi i troen gjennom samtale, bibelstudier og bønn. Vi bygger trygge vennskap som tåler livets høyder og dybder, og vi inspirere hverandre til et misjonalt hverdagsliv.

Gruppene består gjerne av 12-15 personer, og man samles rundt et måltid. Det skal være lett å være ny i gruppen, og man er hjertelig velkommen om man har en avklart tro eller ikke.

Bli med i en huskirke