Samtaletjeneste

IMI-Kollektivet har en egen Samtaletjeneste som er åpen for alle. Vi ønsker å møte enkeltmenneskers behov for å bli hørt og sett, og for å få et ordnet forhold til Gud, seg selv og andre mennesker. Vi ber og tar med Gud i samtalene. Dersom du ønsker samtale, kan du sende en e-post til samtale@imikollektivet.no (det er Elise Deila Pladsen som mottar all e-post og tar kontakt for videre oppfølging). Gjerne oppgi i e-posten hva du ønsker å prate om/tema for samtalen, hvis du er komfortabel med det.

Vi kan tilby 1-3 samtaler med en varighet på 45-60 min. Alle som er med i samtaletjenesten jobber frivillig, og er helt vanlige mennesker som ønsker å være der for andre. Vi tilbyr ikke profesjonell terapi, men veiledning og sjelesorg.

Samtalene foregår på steder der begge parter er komfortable med å møtes. Noen ønsker å møtes i hjemmene, mens andre vil møtes på en kafe.

Så langt det lar seg gjøre vil samtalene foregå mellom mann til mann og kvinne til kvinne. Alle i samtalesenteret har taushetsplikt.