Vår visjon

Vi ser mennesker som kommer til tro, troende som vokser til disipler og disipler som legger ned sitt eget for å bringe Guds godhet til verden

Vår historie

19. august 2018 hadde IMI-kirken Kollektivet sin første samling i Søndre Skøyen kapell, men drømmen bak Kollektivet er mye eldre. Helt siden Anita og Lars Christian Gjerlaug kom til Oslo i 2002 levde tanken om dette fellesskapet i hjertene deres. Da de sluttet som ungdomspastorer i Filadelfiakirken i Oslo i 2010, begynte en forberedelsesfase med bønn, studier og samtaler med gode venner. I 2017 begynte mennesker å samles hjemme hos Anita og Lars Christian for å be, drømme og å dele liv sammen.

I 2019 koblet Kollektivet seg på IMI-bevegelsen og fikk navnet IMI-kirken Kollektivet. Fellesskapet vokste raskt og i januar 2020 trengte vi bedre plass, både til gudstjenester, barnearbeid og tenåringsarbeid. Vi flyttet da til Iladalen kirke i Sagene bydel. Ved inngangen til 2021 trengte vi igjen et større lokale og IMI-kirken Kollektivet holder nå til i Frelsesarmeens storstue, Templet, i Oslo sentrum.

DNA

Kollektivet er et fellesskap som finnes for å hjelpe mennesker til å leve et frimodig liv i etterfølgelse av Jesus. Sammen holder vi hjertene varme og troen levende gjennom alle faser i livet. Ved å leve liv i tilbedelse og fellesskap ser vi en vekkelseskultur der nye mennesker hele tiden kommer til tro, og Guds godhet nå ut til mennesker rundt oss.

Kollektivet bærer med seg et radikalt kall til overgivelse, et kall til fellesskap og et kall til å ta del i Guds gode planer for verden. Ved å komme sammen rundt Jesus og leve i hans kjærlighet, får vi styrke til å leve det nye livet med frimodighet.

Vi er et fellesskap av venner som har form som en kirke. På vårt beste er vi en storfamilie der mennesker fra alle generasjoner og bakgrunner kommer sammen og blir til en mosaikk som viser Jesus til verden.

Vi er en økumenisk sammensatt kirke, forankret i Pinsebevegelsen. Vi har en pentekostal teologi og menighetsforståelse, men finner vårt nære nettverk i IMI-bevegelsen.

Hver søndag møtes vi til gudstjenester der vi har eget tilbud til barn og tenåringer, og i ukene samles vi til huskirker rundt i hjemmene.

Våre verdier

Dette er verdiene vi bygger all vår virksomhet ut i fra:

  1. Vi vil være en misjonal kirke som strekker oss langt for å spre de gode nyhetene til stadig flere mennesker.
  2. Vi vil være en tilbedende kirke som kontinuerlig lar oss fornye og forandre i Guds nærvær.
  3. Vi vil være en varm kirke som kjennetegnes av trygge og nære relasjoner. Ved Guds nåde er vi et familiefellesskap som bærer hverandres byrder og feirer hverandres gleder.
  4. Vi vil være en frimodig kirke som forkynner hele Guds ord i kjærlighet.
  5. Vi vil være en utrustende kirke som hjelper hverandre inn i Guds hensikt med våre liv, og til å aktivt spre håp og nytt liv til mennesker vi møter i hverdagen.
  6. Vi vil være en inkluderende kirke som demonstrerer kjærlighet og enhet på tvers av generasjoner, kulturelle forskjeller og sosiologisk tilhørighet.
  7. Vi vil være en troverdig kirke som snakker sant om både livets kompleksitet og Guds storhet. Mennesker skal kunne finne sitt hjem hos oss i alle livssituasjoner.
  8. Vi vil være en feirende kirke der gleden er smittsom og latteren sitter løst
Les mer om trosgrunnlaget vårt her