Se oppdatert informasjon vedr. Covid-19

Velkommen til IMI-kirken Kollektivet!

Vi er en splitter ny kirke som ønsker å se Oslo forvandlet, hjerte for hjerte. Vår pasjon er å lede mennesker til Jesus og inn i et liv i fellesskap med ham. Vi er en stadig voksende gjeng av forskjellige mennesker som kommer sammen for å holde hjertet varmt og fokuset klart. Uansett hvem du er er du velkommen til Kollektivet, en kirke som feirer fellesskapet og gir deg oksygen til det nye livet.

Hva skjer i IMI Kollektivet?

tilbedelse

I tilbedelsen finner vi vår sanne identitet. Vi er skapt til å tilbe og vil øve oss på å la tilbedelsen flyte ut i alle aspekter ved vårt liv. Vi tilber i gode og onde dager fordi Gud er verdig vår tilbedelse. I tilbedelsen finner vi kraft, innsikt og hvile.

fellesskap

Med Gud som far har vi og fått del i Guds familie. I fellesskapet finner vi vår tilhørighet og ved Guds hjelp bygger vi fellesskap der alle blir sett og omsluttet. Vi strekker oss etter å bære hverandres byrder og feire hverandres gleder. Vi vil ikke bare tilby et hjem, men også søsken i troen til alle som kommer vår vei.

tjeneste

Som kristne er vi kalt til å ta del i Guds store oppdrag. Gjennom å tjene andre mennesker finner vi hensikten med våre liv. sammen bygger vi en kultur der vi hele tiden har plass til «en til». Gud har strukket sine armer ut mot oss og inkludert oss – vi vil være med han og inkludere nye mennesker i vårt liv. Fordi Guds hjerte går ut til alle mennesker søker vi å gjøre Guds godhet tilgjengelig for stadig flere.